Gjerstad kirkelige fellesråd
Meny

Velg din menighet

KALENDER

søndag 30 juni
Gjerstad kirke

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

https://gjerstad.kirken.no/img/./1000px-2005-Facebook_logo.png

Nyheter

Kirkekontoret

Kirkekontoret er flyttet til Almuestaua!

Ny adresse til Kirkekontoret er: 

Niels Henrik abelsplass 5

4980 Gjerstad

Åpningstider tirsdag onsdag og torsdag 09.00-14.00. (endringer kan forekomme)

Kirkevergens kontor er 1 etasje, mens soknepresten holder til i 2 etasje.

Publisert av: Torgeir Øverland den 08-06-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Besøksadresse:

Almuestaua

Niels Henrik Abels plass 5
4980 Gjerstad

epost:
kirkekontoret@gjerstad.kommune.no

Åpningstider
Tirsdag-onsdag og torsdag
09.00-14.00

Ellers er vi tilgjengelig på tlf:

Sokneprest
Mecky Wohlenberg
90673871 
epost:
michael@kirkene.net

Kirkeverge
Torgeir Øverland
45633400 
epost:
torgeir@kirkene.net

Kirketjener
Olav Rønningen
90169147
epost:
olav.ronningen@gjerstad.kommune.no

Trosopplærer
Laila Stensvold
95098507
epost:
lai.t.sten@gmail.com