Gjerstad kirkelige fellesråd
Meny

Velg din menighet

KALENDER

søndag 3 mars
Gjerstad kirke
søndag 10 mars
Gjerstad kirke
søndag 17 mars
Gjerstad kirke

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

https://gjerstad.kirken.no/img/./1000px-2005-Facebook_logo.png

Årsmelding 202

NYHETSARKIV

Menighetsrådet


Jon Inge Øybekk
Leder 
 
Telefon: 91336342   
Arne Gryting
Nestleder 
 
Telefon: 46839356   
Gro Eskeland
Medlem 
 
Telefon: 47632725   
Kjell Wedø
Medlem 
 
Telefon: 93058612   
Elise Aasbø
Medlem 
 
Telefon: 99234030   
Ellen Christensen
Medlem 
 
Telefon:    
Liv Vevstad
1. vara 
 
Telefon:    
Meckey Wohlenberg
Sokneprest 
 
Telefon: 90673871   
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Besøksadresse:

Almuestaua

Niels Henrik Abels plass 5
4980 Gjerstad

epost:
kirkekontoret@gjerstad.kommune.no

Åpningstider
Tirsdag-onsdag og torsdag
09.00-14.00

Ellers er vi tilgjengelig på tlf:

Sokneprest
Mecky Wohlenberg
90673871 
epost:
michael@kirkene.net

Kirkeverge
Torgeir Øverland
45633400 
epost:
torgeir@kirkene.net

Kirketjener
Olav Rønningen
90169147
epost:
olav.ronningen@gjerstad.kommune.no

Trosopplærer
Laila Stensvold
95098507
epost:
lai.t.sten@gmail.com